Huurbeheer

Hebt u geen tijd of geen zin om u bezig te houden met huurproblemen? Laat het beheer van uw onroerend goed dan aan ons over! Wij zijn actief in heel België.

Wij zullen uw belangen verdedigen en ervoor zorgen dat uw onroerend goed iets opbrengt.

Wij regelen de volgende zaken voor u:

 • dringende technische interventie;
 • onderhandeling over de bepalingen van de huurovereenkomst;
 • de verdeling van de lasten tussen eigenaar en huurder;
 • bewaking van het gebouw en de onderhoudswerken;
 • opstellen van bestekken;
 • toezicht op eventuele werkzaamheden;
 • innen van het huurbedrag en de lasten en periodieke verrekening met de eigenaar;
 • aanmaning van eventuele huurders met huurachterstand;
 • inlichting van de eigenaars betreffende de verschillende contractuele looptijden;
 • vertegenwoordiging jegens verzekeringsmaatschappijen en beheer van schadegevallen;
 • bijstand van experts bij plaatsbeschrijvingen;
 • indexering van het huurbedrag op de verjaardag van de huurovereenkomst;
 • aanpassing van de huurwaarborg;
 • verzending van ingebrekestellingen en brieven om de overeenkomst te verlengen of op te zeggen;
 • verandering van abonnee bij de water-, gas-, elektriciteits- en teledistributiemaatschappij;
 • toezicht op de inachtneming door de huurder van zijn contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomst (jaarlijks onderhoud van de cv-installatie, schoorsteenvegen, reiniging van de dakgoten in het najaar, regelmatig tuinonderhoud enz.);
 • toezicht op en/of vergoeding van de schoonmaakdienst.

Neem contact met ons op het nr. 02 763 06 00

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.