Huurbeheer

Hebt u geen tijd of geen zin om u bezig te houden met huurproblemen? Laat het beheer van uw onroerend goed dan aan ons over! Wij zijn actief in heel België.

Wij zullen uw belangen verdedigen en ervoor zorgen dat uw onroerend goed iets opbrengt.

Wij regelen de volgende zaken voor u:

 • dringende technische interventie;
 • onderhandeling over de bepalingen van de huurovereenkomst;
 • de verdeling van de lasten tussen eigenaar en huurder;
 • bewaking van het gebouw en de onderhoudswerken;
 • opstellen van bestekken;
 • toezicht op eventuele werkzaamheden;
 • innen van het huurbedrag en de lasten en periodieke verrekening met de eigenaar;
 • aanmaning van eventuele huurders met huurachterstand;
 • inlichting van de eigenaars betreffende de verschillende contractuele looptijden;
 • vertegenwoordiging jegens verzekeringsmaatschappijen en beheer van schadegevallen;
 • bijstand van experts bij plaatsbeschrijvingen;
 • indexering van het huurbedrag op de verjaardag van de huurovereenkomst;
 • aanpassing van de huurwaarborg;
 • verzending van ingebrekestellingen en brieven om de overeenkomst te verlengen of op te zeggen;
 • verandering van abonnee bij de water-, gas-, elektriciteits- en teledistributiemaatschappij;
 • toezicht op de inachtneming door de huurder van zijn contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomst (jaarlijks onderhoud van de cv-installatie, schoorsteenvegen, reiniging van de dakgoten in het najaar, regelmatig tuinonderhoud enz.);
 • toezicht op en/of vergoeding van de schoonmaakdienst.

Neem contact met ons op het nr. 02 763 06 00